Hoe gaat het met de arbeidsmarkt?

Hoe gaat het met de arbeidsmarkt?

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn een belangrijk graadmeter. Externe factoren, zoals krapte op de arbeidsmarkt, zijn bepalend voor uw bedrijf of organisatie. Aan de hand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven wij u de meest actuele kwartaalcijfers. We lichten een aantal aspecten toe:

  • Werkenden: in het tweede kwartaal van 2019 hadden meer dan 8,9 miljoen mensen tussen de 15┬á en 75 betaald werk. Er is een stijgende lijn te zien sinds 2016. Meer dan de helft van de werkenden werkt fulltime. Vrouwen werken minder vaak volttijd dan mannen.
  • Werklozen: het aantal werklozen daalde daarbij t.o.v. het vorig kwartaal was dit een daling van 11 duizend.
  • Ontwikkeling cao-lonen: in het tweede kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen verder gestegen. Dit is ongeveer gelijk aan de ontwikkeling van het vierde kwartaal van 2018.
  • Spanning op de arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt is nu al een aantal kwartalen gespannen te noemen. Er zijn momenteel 88 vacatures voor 100 werklozen. In het eerste kwartaal van 2019 waren dit er nog 80. Het is in deze tijd voor meerdere sectoren lastig om aan kundig personeel te komen. Onder meer in de zorgsector in het onderwijs ervaren ze grote last hiervan,
  • Banen: er zijn veel banen bijgekomen. Uiteraard kent dit een seizoenspatroon.
  • Vacatures: het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2019 weer gestegen.
admin