Archief op augustus 2019

Salarisonderhandelingen krappe arbeidsmarkt

Het gaat goed met de Nederlandse economie, dat merken organisaties en medewerkers. Er zijn minder werklozen en de werkgelegenheid daalt. Uit onderzoek blijkt dat sollicitanten in de huidige gespannen arbeidsmarkt meer op functie durven te solliciteren waarvoor zij niet geheel gekwalificeerd zijn. Zij hebben vaak niet de juiste opleiding, of missen daarbij bepaalde aspecten. In de huidige arbeidsmarkt is de vraag naar geschikte kandidaten erg groot. Voornamelijk in de ICT, zorg, bouw en onderwijs is de krappe arbeidsmarkt goed te voelen. Dit betekent dat organisaties vaker sollicitanten aan moeten nemen die niet geheel gekwalificeerd zijn of die niet geheel aan al hun eisen voldoen.

Daarnaast vragen ook veel sollicitanten om een hoger salaris tijdens sollicitatie- en onderhandelingsgesprekken. Mannen durven daarbij vaker hoger in te zetten dan vrouwen (gemiddeld gezien). Het gaat tevens niet alleen om salaris, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een rol. Bij een krappe arbeidsmarkt moeten werkgevers vaker betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden hebben, anders kunnen sollicitanten maar ook bestaande medewerkers naar een andere organisatie gaan. Dus zowel het behouden van bestaande medewerkers als het aantrekken van nieuwe medewerkers is in de huidige arbeidsmarkt cruciaal. Ben een goede werkgever! Uiteraard blijft gelijke beloning tussen medewerkers van belang.

Bron: Flexnieuws 

Hoe gaat het met de arbeidsmarkt?

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn een belangrijk graadmeter. Externe factoren, zoals krapte op de arbeidsmarkt, zijn bepalend voor uw bedrijf of organisatie. Aan de hand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven wij u de meest actuele kwartaalcijfers. We lichten een aantal aspecten toe:

  • Werkenden: in het tweede kwartaal van 2019 hadden meer dan 8,9 miljoen mensen tussen de 15  en 75 betaald werk. Er is een stijgende lijn te zien sinds 2016. Meer dan de helft van de werkenden werkt fulltime. Vrouwen werken minder vaak volttijd dan mannen.
  • Werklozen: het aantal werklozen daalde daarbij t.o.v. het vorig kwartaal was dit een daling van 11 duizend.
  • Ontwikkeling cao-lonen: in het tweede kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen verder gestegen. Dit is ongeveer gelijk aan de ontwikkeling van het vierde kwartaal van 2018.
  • Spanning op de arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt is nu al een aantal kwartalen gespannen te noemen. Er zijn momenteel 88 vacatures voor 100 werklozen. In het eerste kwartaal van 2019 waren dit er nog 80. Het is in deze tijd voor meerdere sectoren lastig om aan kundig personeel te komen. Onder meer in de zorgsector in het onderwijs ervaren ze grote last hiervan,
  • Banen: er zijn veel banen bijgekomen. Uiteraard kent dit een seizoenspatroon.
  • Vacatures: het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2019 weer gestegen.