Archief op juni 2019

Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt

Als werkgever is het belangrijk om mee te groeien met de trends en ontwikkelingen die spelen op de arbeidsmarkt, en zo de concurrentie voor te blijven. Zo zijn er technologische veranderingen die vragen om ander personeel. Zo zorgt onder andere robotisering ervoor dat sommige werkzaamheden over kunnen worden genomen door machines/robots. Uiteraard blijft de kennis en kunde van menselijk personeel ook belangrijk, maar kan het zijn dat de werkzaamheden dienen te worden aangepast.  Een veranderende kijk op het werkgeverschap leidt ertoe dat u zich meer moet focussen op uw (huidige) medewerkers. Hierbij speelt ook de krappe arbeidsmarkt een grote rol. Werkgevers willen medewerkers op een juiste manier binden en behouden. Zo vinden medewerkers het tegenwoordig belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen in hun functie, een opleiding of cursus kan hierbij helpen. Dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker voor de nieuwe generatie aan medewerkers. Naast dit soort trends en ontwikkelingen moeten werkgevers zich ook nog steeds richten op onder andere personeelsadministratie. salarisverwerking, financiële/juridische werkgeversrisico’s en verzuimbegeleiding. Veel bedrijven uit verschillende sectoren kiezen er dan ook steeds meer voor om het juridisch werkgeverschap uit te besteden bij een payrollorganisatie. Payroll zorgt ervoor dat werkgevers meer tijd hebben voor onder ander het leidinggeven op de werkvloer.