Salarisonderhandelingen krappe arbeidsmarkt

Salarisonderhandelingen krappe arbeidsmarkt

Het gaat goed met de Nederlandse economie, dat merken organisaties en medewerkers. Er zijn minder werklozen en de werkgelegenheid daalt. Uit onderzoek blijkt dat sollicitanten in de huidige gespannen arbeidsmarkt meer op functie durven te solliciteren waarvoor zij niet geheel gekwalificeerd zijn. Zij hebben vaak niet de juiste opleiding, of missen daarbij bepaalde aspecten. In de huidige arbeidsmarkt is de vraag naar geschikte kandidaten erg groot. Voornamelijk in de ICT, zorg, bouw en onderwijs is de krappe arbeidsmarkt goed te voelen. Dit betekent dat organisaties vaker sollicitanten aan moeten nemen die niet geheel gekwalificeerd zijn of die niet geheel aan al hun eisen voldoen.

Daarnaast vragen ook veel sollicitanten om een hoger salaris tijdens sollicitatie- en onderhandelingsgesprekken. Mannen durven daarbij vaker hoger in te zetten dan vrouwen (gemiddeld gezien). Het gaat tevens niet alleen om salaris, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een rol. Bij een krappe arbeidsmarkt moeten werkgevers vaker betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden hebben, anders kunnen sollicitanten maar ook bestaande medewerkers naar een andere organisatie gaan. Dus zowel het behouden van bestaande medewerkers als het aantrekken van nieuwe medewerkers is in de huidige arbeidsmarkt cruciaal. Ben een goede werkgever! Uiteraard blijft gelijke beloning tussen medewerkers van belang.

Bron: Flexnieuws 

Hoe gaat het met de arbeidsmarkt?

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn een belangrijk graadmeter. Externe factoren, zoals krapte op de arbeidsmarkt, zijn bepalend voor uw bedrijf of organisatie. Aan de hand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven wij u de meest actuele kwartaalcijfers. We lichten een aantal aspecten toe:

  • Werkenden: in het tweede kwartaal van 2019 hadden meer dan 8,9 miljoen mensen tussen de 15  en 75 betaald werk. Er is een stijgende lijn te zien sinds 2016. Meer dan de helft van de werkenden werkt fulltime. Vrouwen werken minder vaak volttijd dan mannen.
  • Werklozen: het aantal werklozen daalde daarbij t.o.v. het vorig kwartaal was dit een daling van 11 duizend.
  • Ontwikkeling cao-lonen: in het tweede kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen verder gestegen. Dit is ongeveer gelijk aan de ontwikkeling van het vierde kwartaal van 2018.
  • Spanning op de arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt is nu al een aantal kwartalen gespannen te noemen. Er zijn momenteel 88 vacatures voor 100 werklozen. In het eerste kwartaal van 2019 waren dit er nog 80. Het is in deze tijd voor meerdere sectoren lastig om aan kundig personeel te komen. Onder meer in de zorgsector in het onderwijs ervaren ze grote last hiervan,
  • Banen: er zijn veel banen bijgekomen. Uiteraard kent dit een seizoenspatroon.
  • Vacatures: het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2019 weer gestegen.

Kabinet investeert in circulaire economie

De kabinet trekt veel geld uit voor het stimuleren van de circulaire economie in de jaren 2019 en 2020. Een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, is een duurzame recycle-economie. Grondstoffen worden opnieuw gebruikt en er bestaat geen afval. Het gaat hierbij om 80 miljoen euro wat het kabinet extra beschikbaar stelt in 2019 en 2020. Het bedrijfsleven krijgt hierdoor de mogelijkheid om projecten te starten waarbij zij een bedragen leveren aan deze economie en een reductie van onder andere CO2 stimuleren. Het zorgt daarnaast voor nieuwe kansen in het bedrijfsleven. Het doel is om in 2050 geheel circulair te zijn. In 2030 dient het bedrijfsleven al op de helft te zijn als het gaat om de circulaire economie. Het is belangrijk dat dit doel behaald wordt, om ook het klimaatakkoord in Parijs te halen.

Klimaat is een belangrijk onderwerp in de regering van Nederland. Door vele partijen wordt het klimaatakkoord gedragen, andere partijen zijn het er niet mee eens. De wereld warmt op en de mens speelt daar een rol in. Er is echter veel discussie of het geld wat beschikbaar wordt gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan wel een groot genoeg effect heeft. Een aantal partijen vinden het daarom geldverspilling en zien dit geld liever in bijvoorbeeld de zorgsector terechtkomen.

Bron: Rijksoverheid

Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt

Als werkgever is het belangrijk om mee te groeien met de trends en ontwikkelingen die spelen op de arbeidsmarkt, en zo de concurrentie voor te blijven. Zo zijn er technologische veranderingen die vragen om ander personeel. Zo zorgt onder andere robotisering ervoor dat sommige werkzaamheden over kunnen worden genomen door machines/robots. Uiteraard blijft de kennis en kunde van menselijk personeel ook belangrijk, maar kan het zijn dat de werkzaamheden dienen te worden aangepast.  Een veranderende kijk op het werkgeverschap leidt ertoe dat u zich meer moet focussen op uw (huidige) medewerkers. Hierbij speelt ook de krappe arbeidsmarkt een grote rol. Werkgevers willen medewerkers op een juiste manier binden en behouden. Zo vinden medewerkers het tegenwoordig belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen in hun functie, een opleiding of cursus kan hierbij helpen. Dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker voor de nieuwe generatie aan medewerkers. Naast dit soort trends en ontwikkelingen moeten werkgevers zich ook nog steeds richten op onder andere personeelsadministratie. salarisverwerking, financiële/juridische werkgeversrisico’s en verzuimbegeleiding. Veel bedrijven uit verschillende sectoren kiezen er dan ook steeds meer voor om het juridisch werkgeverschap uit te besteden bij een payrollorganisatie. Payroll zorgt ervoor dat werkgevers meer tijd hebben voor onder ander het leidinggeven op de werkvloer.